Калкулатор за изчисляване на най-подходящ отоплителен уред

За улеснение на собственици на имоти на територията на Община Пловдив, които кандидатстват в проектната инициатива, свързана с подмяна на отоплението от съоръжения на дърва и въглища с екологични алтернативи на ток, пелети, газ, тец по избор на кандидатите заедно с документите за кандидатстване, на уеб страницата на Община Пловдив, както и на уеб страницата за мониторинг на околна среда е публикуван електронен калкулатор, който автоматично изчислява какъв е най-подходящият отоплителен уред за нуждите на имота на кандидата, в който ще се монтира новото отоплително оборудване, финансирано по ОПОС. Калкулаторът представлява уеб инструмент за изчисляване на най подходящата мощност на уред за отопление - спрямо зададени технически параметри на помещенията за които ще се използва у-то и не отменя етапа, свързан с интервю и/или обход на място от страна на специалист ОВК.


Изберете желаното алтернативно устройство


Информация за отопляемата площ


Информация за жилището